Hur många 3d-elektroner finns i kromatomens grundtillstånd?
Hur många 3d-elektroner finns i kromatomens grundtillstånd?
Anonim

Kromatomer har 24 elektroner och skalstrukturen är 2,8. 13.1. De jordtillståndselektron konfiguration av grundtillstånd gasformig neutral krom är [Ar]. 3d5.

På samma sätt frågar folk, hur många 3d-elektroner skulle förutsägas i grundtillståndet för krom?

Efter att 4:orna är fulla lägger vi de återstående fyra elektroner i 3d orbital och slutar med 3d4. Därför det förväntade elektron konfiguration för Krom blir 1s22s22p63s23p44s23d9. Observera att när du skriver elektron konfiguration för en atom liknande Cr, den 3d skrivs vanligtvis före 4:orna.

För det andra, vad är den elektroniska konfigurationen av cr3+? Hur är elektronkonfiguration av Cr3+ 1s2 2s2 2[6 3s2 3p6 3d5 4s1 [Ar]3d5 4s1 [Ar]3d3.

Förutom detta, hur många 3d-elektroner finns i CR?

5 elektroner

Varför är den elektroniska konfigurationen av krom?

En förklaring till Krom, alltså, är att: Den maximerade utbytesenergin Πe stabiliserar detta konfiguration (3d54s1). Maximeringen kommer från hur det finns 5 oparade elektroner, istället för bara 4 (3d44s2).

Populär efter ämne