Vad är SnS2 i kemi?
Vad är SnS2 i kemi?
Anonim

Tenn(IV)sulfid, även känd som tenn(IV)sulfid, är en kemisk förening. Dess kemisk formeln är SnS2. Den har tenn- och sulfidjoner i sig. Tennet är i sitt +4 oxidationstillstånd.

Dessutom, vad heter SnS2?

Synonymer: Tennsulfid. Tennsulfid (SnS2) 1315-01-1. tenn(IV)sulfid.

Dessutom, vad heter jonföreningen SN so3 2? Sn(SO3)2 är molekylformeln för den kemiska föreningen tenn(IV) sulfit. Föreningen innehåller en atom av tenn, representerad av symbolen Sn; sex syreatomer, visad med symbolen O; och två svavelatomer, angivna med symbolen S. Ett annat namn för tenn(IV) sulfit är stannic sulfit.

är SnS2 lösligt?

Tenn(IV)sulfid

Namn
Densitet 4,5 g/cm3
Smältpunkt 600 °C (1, 112 °F; 873 K) sönderdelas
Vattenlöslighet Olöslig
Löslighet Lösligt i aq. alkalier, sönderdelas i regenvatten Olösligt i alkylacetater, aceton

Vad är Cd3N2?

Cd3N2 molekylvikt Denna förening är också känd som kadmiumnitrid.

Populär efter ämne