Hur är mitokondriernas struktur viktig för cellandningen?
Hur är mitokondriernas struktur viktig för cellandningen?
Anonim

Mitokondrier - Slå på Powerhouse

Mitokondrier är kända som kraftpaketen för Cellen. De är organeller som fungerar som ett matsmältningssystem som tar upp näringsämnen, bryter ner dem och skapar energirika molekyler för Cellen. De biokemiska processerna av Cellen är kända som cellandningen

Häri, hur tillåter strukturen av mitokondrierna cellandning?

De aerob faser av cellandningen i eukaryoter förekommer inom organeller kallas mitokondrier. Mitokondrier, organeller specialiserade att utföra aerob andning, innehåller ett inre membran vikt till cristae, som bildar två separata fack: det inre membranutrymmet och matrisen.

Dessutom, hur bidrar strukturen av mitokondrierna till oxidativ fosforylering? Enzymerna som hjälper till att katalysera oxidativ fosforylering är inbäddade i det inre mitokondriella membran. Händelserna i citronsyracykeln och oxidativ fosforylering ske i matrisen. Det yttre membranet av mitokondrier är till stor del permeabel och tillåter många molekyler att fritt diffundera över den.

På liknande sätt, hur förhåller sig mitokondriernas struktur till dess funktion?

Strukturera av Mitokondrier Det yttre membranet täcker ytan av mitokondrien, medan det inre membranet är beläget inom och har många veck som kallas cristae. Veckningarna ökar ytan av membranet, vilket är viktigt eftersom det inre membranet håller proteinerna som är involverade i elektrontransportkedjan.

Vilken funktion har mitokondrierna?

andning

Populär efter ämne